Actiepunt 3

Spelregels voor de cloud

CONTACTPERSOON

Voor potentiële gebruikers van clouddiensten is het van belang dat leveranciers toezeggen dat hun dienstverlening betrouwbaar is, dat de communicatie daarover correct is en dat zij meewerken aan het verschaffen van de gewenste mate van zekerheid hierover.

Tegelijkertijd moeten de leveranciers ervan uit kunnen gaan dat gebruikers de dienst gebruiken op een manier die geen afbreuk doet aan de inspanningen van de leverancier om een betrouwbare dienstverlening te waarborgen. De vorige hoofdstukken belichtten een handreiking voor het samenspel tussen de aanbieder en afnemer van clouddiensten op dit moment ontbreekt. 

De Online Trust Coalitie zal in samenspraak met leveranciers, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van gebruikers werken aan de totstandkoming van ‘spelregels voor de cloud’. Hierbij zal nadrukkelijk aansluiting worden gezocht bij de gedragscode (Cloud Rule Book) voor Gaia-X.  

 

DEEL PAGINA MET

Deelnemer worden van de Online Trust Coalitie?

Werk mee aan het vormgeven van methoden waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn en die het validatieproces van de afnemers ondersteunen.