Werkgroep

Standaarden en Certificeringen

Zekerheden door harmonisatie en standaardisatie

CONTACTPERSOON

De werkgroep fungeert als klankbord voor de NEN Expertgroep ‘Standaardisatie Gaia-X’. Vanuit het Kernteam van de OTC neemt de OTC deel aan deze Expertgroep.

Tijdens de werkgroep bijeenkomsten vindt afstemming plaats over de manier waarop we zorgen dat dat OTC actiepunten op een goede manier op de agenda van NEN terecht komen en er in de NEN-expertgroep draagvlak voor is. We willen consensus bereiken over de opzet van een standaarden en certificeringen groep over het informeren, meedenken, feedback organiseren voor NEN expertgroep. Waarmee we zorgen voor draagvlak. En willen we afstemming over de samenwerking met NEN.

Voortgang

In het kader van Gaia-X is NEN begonnen met het inventariseren van standaarden op het gebied van Assurance. Het gaat om standaarden voor de onderzoeken (zoals audits), en standaarden voor de rapportages. Ook wordt onderzocht of er aanleiding is om nieuwe (Europese) standaarden te ontwikkelen voor beide domeinen. Hiertoe is een expertgroep in oprichting waarin verschillende OTC leden participeren. De werkgroep houdt zich ook bezig met het beoordelen van ontwikkelingen op dit gebied: komen de Assurance doelen voldoende naar voren in de voorstellen van de diverse nationale en internationale gremia? Zo is er recent uitgebreid commentaar geleverd op het concept Policy and Rules document van Gaia-X.

DOWNLOADS EN LINKS
DEEL PAGINA MET

Deelnemer worden van de Online Trust Coalitie?

Werk mee aan het vormgeven van methoden waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn en die het validatieproces van de afnemers ondersteunen.