Wilt u deelnemen aan de Online Trust Coalitie?

Dat kan. Lees op deze pagina hoe.

De Online Trust Coalitie (OTC) is een samenwerkingsverband van leidende nationale en internationale partijen, zowel aanbieders als afnemers van clouddiensten, betrokken overheden en experts, die zich actief bezighouden met cybersecurity, compliance, conformiteit en assurance. Leden dragen actief bij aan de doelstellingen van de coalitie.

Wilt u zich aansluiten bij deze coalitie? De criteria voor deelname aan de Online Trust Coalitie zijn als volgt:

  1. Deelnemer is betrokken bij online- en/ of clouddiensten;
  2. Deelnemer is in Nederland gevestigd en heeft aantoonbaar activiteiten (onderzoek, innovatie, onderwijs, toepassing) of plannen die bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland op gebied van online- en/ of clouddiensten;
  1. Deelnemer committeert zich aan de OTC-bestuursstructuur  en de thema’s van de Online Trust Coalitie, de strategie en het jaarprogramma;
  1. Deelnemer spant zich in om de adviezen van de coalitie en de eigen inzet en implementatie hiervan zichtbaar te maken binnen en buiten de eigen organisatie;
  1. Deelnemer committeert zich eraan samen te werken op nationaal en Europeesniveau, gericht op kennisdelen, afstemmen en gemeenschappelijk leren. Deelnemers hebben belang om samen met de andere belanghebbenden in de OTC de vraagstukken die de OTC adresseert, in Nederland op te lossen, maar zodanig dat de oplossing bijdraagt aan een evenwichtige Europese markt en een gelijk (Europees) speelveld voor partijen (voetnoot toevoegen; Vastgesteld tijdens de Klankbordgroepvergadering van 2 februari 2021. Deelnemer committeert zich aan het bevorderen van een gezonde Europese markt voor Clouddiensten waarin federatieve oplossingen van Europese spelers een belangrijke rol spelen, in lijn met de Europese Cloud strategie;
  2. De voertaal van de OTC is Nederlands, daarvoor is het wenselijk dat de deelnemer Nederlands spreekt.


Voorwaarde voor deelname aan de Online Trust Coalitie is het voldoen aan de voorgeschreven criteria. Uw aanmelding wordt beoordeeld door het kernteam van de Online Trust Coalitie. Op verzoek kan zij besluiten om een niet binnen Nederland gevestigde partij toe te laten tot een aantal activiteiten van de coalitie vanwege een zwaarwegend belang binnen Europa.

Aanmeldformulier

Ik ga akkoord met:

CONTACTPERSOON

DEEL PAGINA MET
Update
Schrijf je in en blijf op de hoogte van nieuws, publicaties en bijeenkomsten omtrent de Online Trust Coalitie.