Doel

Vertrouwen in de cloud

Het doel van de OTC is het beschikbaar maken van een eenduidige, efficiënte methode waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn.

Video afspelen

Actiepunten

Het laagdrempeliger en efficiënter maken van het aantonen van betrouwbare en zekere dienstverlening is een gezamenlijk verantwoordelijkheid. De actiepunten uit het whitepaper zijn een weergave van de stappen die genomen moeten worden om dit te bereiken. Hiermee kunnen aanbieders van clouddiensten aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn en afnemers gemakkelijker zekerheid krijgen over de betrouwbaarheid van de diensten.

01
Vergelijkbaarheid van certificeringen en normenkaders voor betrouwbaarheid en het geven van zekerheid
Door middel van analyse op bestaande certificeringen en normenkaders een algemeen toepasbaar normenkader vaststellen. Hiermee standaardisatie en harmonisatie van clouddiensten mogelijk maken, met aanvullende eisen voor specifieke toepassing in bepaalde bedrijfssectoren.
02
Keuzehulp voor gebruikers
In samenspraak met leveranciers, gebruikers en brancheorganisaties een toelichting opstellen waarin wordt aangegeven welke zaken van belang zijn bij de keuze voor een clouddienst en -leverancier.
03
Spelregels voor de cloud
In samenspraak met leveranciers, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van gebruikers werken aan de totstandkoming van ‘spelregels voor de cloud’. Hierbij zal nadrukkelijk aansluiting worden gezocht bij de gedragscode (Cloud Rule Book) voor GAIA-X.
04
Monitoring
Onderzoek doen naar mogelijke innovatieve methoden voor het aantonen van betrouwbaarheid en veiligheid van clouddiensten. Zoals het inzetten van technologie voor het real-time monitoren van de betrouwbare werking van clouddiensten.
05
Standaardisatie van verantwoordingsinformatie
Met toezichthouders en andere relevante betrokkenen de diversiteit in rapportagevormen over betrouwbaarheid en veiligheid van clouddiensten terugbrengen tot gestandaardiseerde verantwoordingsinformatie voor gebruikers en auditors van toezichthouders.
06
Gaia-X
Deel te nemen aan de GAIA-X Foundation, en specifiek zitting te nemen in de werkgroep die de ‘assurance’ (betrouwbaarheid en zekerheid) van clouddiensten.
Deelnemer worden van de Online Trust Coalitie?

Werk mee aan het vormgeven van methoden waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn en die het validatieproces van de afnemers ondersteunen.