Voor duurzaam vertrouwen in de Europese cloud

Clouddiensten zijn onmisbaar in ons leven en vereisen daarmee betrouwbaarheid. De Online Trust Coalitie werkt publiek-privaat samen aan eenduidige en werkbare harmonisatie en standaardisatie van (Europese) wet- en regelgeving voor clouddiensten, zodat helderheid ontstaat over de betrouwbaarheid en veiligheid ervan.

Video afspelen

Laatste publicaties

Survey of the potential impact of PUA/INL criteria in the EUCS on the Dutch Cloud market 

14 juli 2023

Actiepunten

Actiepunt 2
In samenspraak met leveranciers, gebruikers en brancheorganisaties een toelichting opstellen waarin wordt aangegeven welke zaken van belang zijn bij de keuze voor een clouddienst en -leverancier.
Actiepunt 3
In samenspraak met leveranciers, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van gebruikers werken aan de totstandkoming van ‘spelregels voor de cloud’. Hierbij zal nadrukkelijk aansluiting worden gezocht bij de gedragscode (Cloud Rule Book) voor GAIA-X.
Actiepunt 4
Onderzoek doen naar mogelijke innovatieve methoden voor het aantonen van betrouwbaarheid en veiligheid van clouddiensten. Zoals het inzetten van technologie voor het real-time monitoren van de betrouwbare werking van clouddiensten.
Actiepunt 5
Met toezichthouders en andere relevante betrokkenen de diversiteit in rapportagevormen over betrouwbaarheid en veiligheid van clouddiensten terugbrengen tot gestandaardiseerde verantwoordingsinformatie voor gebruikers en auditors van toezichthouders.
Actiepunt 6
Deel te nemen aan de Gaia-X Foundation, en specifiek zitting te nemen in de werkgroep die de ‘assurance’ (betrouwbaarheid en zekerheid) van clouddiensten gaat regelen.
Vorige
Volgende

Deelnemer worden van de Online Trust Coalitie?

Werk mee aan het vormgeven van methoden waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn en die het validatieproces van de afnemers ondersteunen.