Werkgroep

Adviesgroep Europa

CONTACTPERSOON

Tom Vreeburg

Expert

De werkgroep zorgt voor afstemming en harmonisering tussen Nederlandse partijen die zich in Europa bezighouden met de Europese Cloud Schemes (EU CS). De werkgroep helpt richting te geven aan een eenduidige boodschap en beleid vanuit Nederland om zo de Nederlandse belangen te behartigen in het te vormen EU-beleid. De werkgroep is alleen toegankelijk voor partijen die een vertegenwoordigende rol hebben binnen Europa op het gebied van EU CS.

Betrokken partijen

AMAZON, Agentschap Telecom, ECP, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Oracle, Philips, RDW, Zeker-OnLine

Beoogd resultaat

PoC – Proof of Concept op het EUCS schema is uitgevoerd. Deze PoC is uitgevoerd door Secura, het Agentschap Telecom (een Conformity Assessment Body) en twee keurmerkhouders van Zeker-OnLine. Doel van deze PoC is om de praktische toepasbaarheid van het schema te toetsen. De PoC is aangemeld bij ENISA en over de uitkomsten is aan de Ad Hoc werkgroep die het schema ontwikkeld heeft, worden gerapporteerd.
Het rapport van de PoC is gedeeld met de leden van de OTC.

DOWNLOADS EN LINKS
DEEL PAGINA MET

Deelnemer worden van de Online Trust Coalitie?

Werk mee aan het vormgeven van methoden waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn en die het validatieproces van de afnemers ondersteunen.