Questions & Answers

OVER DE OTC

  • OTC draagt in Publiek Private setting bij aan de totstandkoming en uitwerking van Nederlands beleid binnen organisaties en bedrijven op gebied van online- en clouddiensten in Europa.
  • Voor de overige uitgangspunten verwijzen wij u graag naar een andere pagina op deze website. Meer informatie

De Online Trust Coalitie is een coalitie met organisaties afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap.

De missie van Online Trust Coalitie is om door publiek-private samenwerking de benodigde harmonisatie en uniformiteit te bewerkstelligen die nodig is om de doelen te bereiken en om de “Nederlandse” oplossingsrichtingen die het resultaat zijn van deze multi-stakeholder aanpak, te verankeren in het Europees beleid.

Het doel van de Online Trust Coalitie is het beschikbaar maken van een eenduidige, efficiënte methode waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn. En die helpt bij het invulling geven aan de relevante wet- en regelgeving. Meer informatie

DEELNEMER WORDEN

Deelname aan de Coalitie is niet vrijblijvend.

De OTC staat open voor elke partij die actief is in Nederland. Werkgroepen en meetings waarin het Nederlands belang voorop staat, zijn in beginsel toegankelijk voor partijen met een Nederlands moederbedrijf.
De coalitie staat permanent open voor experts en stakeholders die willen bijdragen aan de ambities en de doelstellingen van de OTC.

De deelnemers moeten aan een aantal criteria voldoen. U kunt deze lezen in het document dat u hier kunt downloaden

Onder de deelnemers vallen organisaties zoals aanbieders van clouddiensten, brancheorganisaties uit ICT en veiligheid, Europese partners, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de onderwijssector, toezichthouders, auditors, aanbieders van geschikte keurmerken, certificaten, gedragscodes en de wetenschap.

Om deelnemer te worden hebben we een aantal uitgangspunten vastgesteld voor deelname aan de Coalitie. Zie hiervoor het document.  Je kunt alleen deelnemer worden als je deze onderschrijft.

Je kunt je aanmelden om deelnemer te worden door een mail te zenden naar info@onlinetrustcoalitie.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Update
Schrijf je in en blijf op de hoogte van nieuws, publicaties en bijeenkomsten omtrent de Online Trust Coalitie.

Deelnemer worden van de Online Trust Coalitie?

Werk mee aan het vormgeven van methoden waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn en die het validatieproces van de afnemers ondersteunen.