Over de Online Trust Coalitie

Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is de Online Trust Coalitie gevormd, waarin organisaties afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap zich verenigen.

 ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat initiatiefnemer van de OTC. ECP faciliteert de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen de coalitie en verzorgt het secretariaat.

Missie

De missie van de Online Trust Coalitie is het realiseren én behouden van vertrouwen in de cloud.
Door publiek-private samenwerking werken we aan een uniforme, gestandaardiseerde en geharmoniseerde aanpak, zodat aanbieders betrouwbaarheid kunnen aantonen en afnemers gemakkelijk kunnen vaststellen dat er van betrouwbaarheid sprake is.

Strategie

We geven uitvoering aan onze missie door Nederlandse oplossingen te verankeren in het Europees beleid rond cloud en cybersecurity. Nederland maakt daarbij met haar traditie in auditing, assurance en accounting, gebruik van haar voortrekkersrol. De OTC kiest voor een brede multi-stakeholder aanpak waarbij coalitiepartners gestimuleerd worden zelf aan de gang te gaan met de actiepunten en resultaten. De OTC stelt zich niet op als een formeel adviescollege maar probeert doorbraken te creëren door de concrete toepassing van praktische oplossingen en de uitwisseling van feiten, cijfers en inhoudelijke argumenten met alle relevante belanghebbenden in Nederland en de EU. Het is mede aan de OTC om te zorgen dat Nederlandse initiatieven in de pas blijven lopen met de ontwikkelingen in de EU.

Kernteam

Lisanne van Helten

Projectsecretaris

Kees Verhoeven

Adviseur

Tom Vreeburg

Expert

Michiel Steltman

Expert

Jelle Attema

Expert

Roman Volf

sr. Policy advisor Digitale Economie - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Tom Hoogendijk

sr. Policy advisor Digitale Economie - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ruud Kerssens

Expert

Derk Henderson

Project adviseur
DEEL PAGINA MET

Deelnemer worden van de Online Trust Coalitie?

Werk mee aan het vormgeven van methoden waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn en die het validatieproces van de afnemers ondersteunen.