Over de Online Trust Coalitie

Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is de Online Trust Coalitie gevormd, waarin organisaties afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap zich verenigen.

Cloud en online zijn onderdeel van iedere technische en maatschappelijke ontwikkeling. De Online Trust Coalitie ziet dat cloud- en onlinediensten (in het vervolg clouddiensten) deel uitmaken van vrijwel alle digitale innovaties. Artificial Intelligence (AI) en het Internet of Things (IoT) nemen juist nu een grote vlucht omdat opslag, rekenkracht en slimme algoritmen in de cloud beschikbaar zijn. Clouddiensten zijn essentieel om de huidige maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Clouddiensten zijn dan ook een fundament van de in de Nederlandse Digitaliserings Strategie geformuleerde ambities.

De Online Trust Coalitie constateert dat het bijzonder moeilijk is voor de afnemer en andere belanghebbenden (denk aan consumenten, burgers, financiers, aandeelhouders, auditors maar ook toezichthouders) om zekerheid te krijgen over de betrouwbaarheid van clouddiensten, op basis van de verantwoordingsinformatie die aanbieders geven. De moeilijkheid voor aanbieders van clouddiensten is dat belanghebbenden vaak verschillende bewijzen vragen om aan te tonen dat aan alle wettelijke- en betrouwbaarheidseisen wordt voldaan.

Dat gebrek aan zekerheid werpt drempels op voor het gebruik van clouddiensten en remt daarmee innovatie. Het zorgt ook voor een ongelijk speelveld: voor kleinere Europese aanbieders en innovatieve nieuwkomers is het moeilijk om hun betrouwbaarheid aan te tonen en zij kunnen daarom soms minder goed concurreren met grote, gevestigde partijen.

Overheid, bedrijfsleven en wetenschap werken samen in de Online Trust Coalitie om hierin verandering te brengen. De urgentie om samen te werken wordt versterkt door de Europese ontwikkelingen. In februari 2020 is door de Europese Commissie een strategie voor data en AI aangekondigd. Daarin hebben clouddiensten een centrale rol toebedeeld gekregen. Gezien de Nederlandse ambitie om koploper te zijn in Europa op het gebied van digitalisering, en gegeven het feit dat Nederland een sterke positie heeft op dit gebied, ligt een proactieve en intensieve betrokkenheid bij de invulling van deze Europese strategie voor de hand.

Het doel van de OTC is het beschikbaar maken van eenduidige, efficiënte methode waarbij leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn. En die helpt bij het invulling geven aan relevante wet- en regelgeving. 

CONTACTPERSOON

DEEL PAGINA MET

Deelnemer worden van de Online Trust Coalitie?

Werk mee aan het vormgeven van methoden waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn en die het validatieproces van de afnemers ondersteunen.