Actiepunten

Voor meer informatie over de verschillende actiepunten zie het overzicht op deze pagina.

Actiepunt 2
In samenspraak met leveranciers, gebruikers en brancheorganisaties een toelichting opstellen waarin wordt aangegeven welke zaken van belang zijn bij de keuze voor een clouddienst en -leverancier.
Actiepunt 3
In samenspraak met leveranciers, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van gebruikers werken aan de totstandkoming van ‘spelregels voor de cloud’. Hierbij zal nadrukkelijk aansluiting worden gezocht bij de gedragscode (Cloud Rule Book) voor GAIA-X.
Actiepunt 4
Onderzoek doen naar mogelijke innovatieve methoden voor het aantonen van betrouwbaarheid en veiligheid van clouddiensten. Zoals het inzetten van technologie voor het real-time monitoren van de betrouwbare werking van clouddiensten.
Actiepunt 5
Met toezichthouders en andere relevante betrokkenen de diversiteit in rapportagevormen over betrouwbaarheid en veiligheid van clouddiensten terugbrengen tot gestandaardiseerde verantwoordingsinformatie voor gebruikers en auditors van toezichthouders.
Actiepunt 6
Deel te nemen aan de Gaia-X Foundation, en specifiek zitting te nemen in de werkgroep die de ‘assurance’ (betrouwbaarheid en zekerheid) van clouddiensten gaat regelen.

Deelnemer worden van de Online Trust Coalitie?

Werk mee aan het vormgeven van methoden waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn en die het validatieproces van de afnemers ondersteunen.