Werkgroep Whitepaper van start

Het schrijven van een White Paper is voor dit jaar een belangrijke mijlpaal. Dit document zal uitgebreid ingaan op de problematiek rondom het gefundeerd aantonen van de betrouwbaarheid van cloud- en online diensten en de oplossingsrichtingen. Het White Paper beschrijft de keuzes die de OTC voorstaat om dit op een voor alle belanghebbenden op een effectieve en realistische wijze in te vullen. Gezien de omvang van de coalitie en de complexiteit van de materie is dat geen geringe opgave. Er zal aandacht besteed worden aan de gezichtspunten van alle stakeholders in de OTC: aanbieders, gebruikers, toezichthouders, auditors en anderen. Er moet recht worden gedaan aan de juridische werkelijkheid, aan uiteenlopende belangen en perspectieven, aan het Nederlandse beleid én aan de ontwikkelingen die vanuit de EU op ons af komen.

In essentie beschrijft het White Paper gedachtegoed van de Online Trust Coalitie en wordt daarmee de kern van de samenwerking binnen de coalitie. Dat maakt dat het samenstellen ervan meer is dan het zomaar opstellen van een verhandeling over dit onderwerp.

Deel pagina met

Deelnemer worden van de Online Trust Coalitie?

Werk mee aan het vormgeven van methoden waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn en die het validatieproces van de afnemers ondersteunen.